Софтуер за паркинги и гаражи

Разполагате с Ваш паркинг обект или гараж? Имате нужда да оптимизирате пространството си по начин, който да бъде оптимален? Представяме Ви нашия софтуер за паркинги и гаражи iParking. Той Ви позволява да управлявате всички процеси, които се случват във Вашия обект, от контролиране на достъпа за съответни автомобили и лица, до разплащане за съответния им престой.

От Intelligent Parking: Интелигентните паркинг системи (отваря се в нов прозорец), разработихме наш авторски софтуер за паркинги и гаражи. Това ни позволява да бъдем изключително гъвкави спрямо желанията на нашите битови и бизнес клиенти, като можем да добавяме желани от тях функционалности по поръчка. Нашият продукт може да бъде закупен както в облачен (cloud-based) вариант, така и в on-premise сървър, който да бъде свързан към съществуващата система на клиента

Продуктът е част от паркинг системата на Intelligent Parking и може да бъде интегриран с всеки тип хардуер, който нашият бранд продава: паркинг бариери, камери за разпознаване на автомобилните номера, контролери за паркинг бариери, разплащателни автомати и др. По-подробна информация за тях може да бъде намерена на началната страница (отваря се в нов прозорец) на уебсайта ни.

софтуер за паркинги и гаражи на Intelligent Parking

Контрол върху паркинг бариерата

С нашия софтуер за паркинги и гаражи, Вие можете да контролирате паркинг бариерите (отваря се в нов прозорец) чрез Вашето мобилно устройство. Системата ни Ви позволява да наблюдавате в реално време какво се случва при Вашия паркинг обект чрез помощта на нашите камери. Благодарение на софтуера, Вие можете ръчно да отворите автоматизираната паркинг бариера, когато Вие пожелаете. Това става чрез натискане на бутона „Отвори“, намиращ се в долната лява част на видео връзката.

Видео наблюдение чрез софтуер за паркинги и гаражи

Продуктът ни Ви спестява и друго често срещано предизвикателство – породилите се спорове с клиенти, които Ви обвиняват, че се е случил инцидент с автомобила им на Вашия паркинг. В горния десен ъгъл на всяко видео поле, можете да видите запечатани изображения. В изобразения от нас случай паркинг системата разполага с две паркинг бариери за вход и изход. При влизане и излизане на обекта от автомобил бива запечатана снимка. Това Ви позволява да имате доказателство за състоянието на автомобила преди и след напускането му на Вашия паркинг, благодарение на нашия софтуер за паркинги и гаражи.

Заснемане на автомобил чрез софтуер за паркинги и гаражи

Добавяне на безплатен вход

Нашият софтуер за паркинги и гаражи Ви позволява да добавите безплатен вход за определени служители и клиенти. Това може да стане по различен начин, като за това можете да разгледате нашата страница за паркинг билети (отваря се в нов прозорец). Базовият модел на нашия продукт включва вход чрез въвеждане на автомобилни номера. За да го направите, трябва да извършите следните стъпки.

В началния екран на нашия софтуер за паркинги и гаражи, до който Вие ще получите достъп при закупуване на облачно-базиран абонамент или предварително преконфигуриран on-premise server, ще откриете поле за бърза навигация в дясната част на екрана. Четвъртата икона отгоре-надолу представлява таблица. Натискайки я, пред Вас ще бъде визуализиран „Списък с номера с постоянен достъп“. На него ще бъдат изобразени номерата на автомобилите и имената на техните притежатели.

Списък с автомобилни номера (замъглен)

За да добавите или премахнете безплатния достъп на определен служител или клиенти, Вие трябва да натиснете съответните бутони „Добави“ или „Изтрий“. И в двата случая пред Вас ще бъде визуализирано поле, в което трябва да добавите име на притежателя и номер на автомобила.

Молба за достъп за определени дни

Базовият ни софтуер за паркинги и гаражи Ви позволява да позволите достъп на автомобил за определен период от време. Под прозорците за видео наблюдение, с които контролирате Вашите паркинг бариери, има визуализирано поле „Добави нов достъп“ с описание „Издаване на молба за достъп на нови лица до обекта“. С натискането на тази част от страницата, пред Вас бива визуализиран изскачащ прозорец, в който трябва да въведете следните данни:

 • номер и дата на молбата за достъп
 • имена на клиента
 • неговото ЕГН
 • брой дни на валидност
 • регистрационен номер на автомобила
 • период на валидност

След като добавите тези данни, пред Вас ще бъде въведена цена, която Вие ще сте настроили предварително. С натискането на активния бутон „Добави“, достъпът ще бъде разрешен.

Молба за достъп в паркинг обект

Забрана на достъп

Изработеният от Intelligent Parking софтуер за паркинги и гаражи Ви позволява да ограничите достъпа на нежелани от Вас служители, клиенти и т.н. Това се случва по същия начин, по който се добавят клиенти с безплатен вход. В бързата навигация в десния ъгъл на екрана, натискате четвъртата икона отгоре-надолу, наподобяваща знак за забранено паркиране. След това пред Вас ще изскочи списъкът с лица със забранен достъп. За да добавите или премахнете някое от тях, трябва да натиснете бутоните „Добави“ или „Изтрий“ и след това да въведете техните имена и регистрационен номер на автомобила.

Blacklist за паркинги, забраняващ достъпа до Вашия паркинг обект

Проверка на достъп

Нашият софтуер за паркинги и гаражи разполага с поле „Провери достъп“ с описание „Проверка на достъпа на съществуващи лица“. С натискането му се визуализира прозорец, в който трябва да въведете регистрационният номер на желаният от Вас клиент. След това пред Вас ще бъде визуализиран екран, който да Ви разяснява следната информация:

 • име на клиента
 • негов единен граждански номер
 • регистрационен номер на автомобила
 • период на валидност на абонамента
 • кога последно е посетил Вашия обект
 • какъв е неговият абонамент
 • какъв е неговият статус
 • каква е тарифата, с която го таксувате

От този прозорец можете моментално да ограничите достъпа или да го подновите.

Проверка на достъп през софтуер за паркинги и гаражи

Софтуер за паркинги и гаражи с присъствена книга

Предлаганият от Intelligent Parking софтуер за паркинги и гаражи разполага с присъствена книга, която отчита важна информация за навлезлите и излезлите от Вашия обект. В нея Вие можете да намерите данни за името на Вашия клиент, номера на неговия автомобил, дали е влязъл или излязъл с превозното си средство, датата и часът на случилото се събитие и снимка/видео на неговото действие.

Присъствена книга за софтуер за паркинги и гаражи

Присъствената книга за Вашия обект на софтуера за паркинги и гаражи може да бъде отворена чрез менюто за бърза навигация. Това се случва от иконата, изобразяваща автомобил.

Безплатен достъп на паркинг система

Проверка на каса чрез нашия софтуер за паркинги и гаражи

Нашият продукт разполага с проверка на Вашата каса за деня. Това Ви позволява да проследите какви са били направените разплащания във Вашия обект. Те включват закупени абонаменти, платен престой, предлагани от Вас продукти и др.

Проверка на каса във Вашия паркинг обект

Модул за директни продажби

Модулът Ви позволява да извършвате директна продажба на определени предварително конфигурирани от Вас стоки във Вашия паркинг обект. Чрез него можете да проследите различни фактори, като кой посетител е закупил дадения продукт (без значение дали престой или ароматизатор), кога се е случило събитието, има ли снимка към него и номер на автомобила. Освен това, Вие можете да проследите кои са най-продаваните, последно продадените и най-новите продукти.

Модул продажби

Свържи се с нас

Или се обадете на +359 888 310 104.