ВИДОВЕ БИЛЕТИ ЗА ПАРКИНГ СИСТЕМИ

При Intelligent Parking паркинг системата, Вие разполагате с възможност за седем различни билета. Те биват настроени в четеца към поръчаната от Вас система. Можете да избирате между билет касов бон, QR, апликация, лицево разпознаване, личен документ, кредитна/дебитна карта или комбинация от тях. Възможностите работят по следния начин:

Вход на автомобила чрез регистрация на номерата

Входът на автомобили чрез разпознаване на регистрационните номера е един от най-популярните методи при паркинг системите. В нашите системи потребителите влизат при сканиране на регистрационните им номера. За да излязат от паркинга, те трябва да заплатят престоя си. Това се случва по два начина:

  1. Заплащане при касиер – водачът на автомобила трябва да заплати при касиера. Той получава касов бон, който няма нужда да сканира. Системата ще отвори бариерата, когато сканира табелата.
  2. 2. Заплащане при автомат – водачът изписва номера на автомобила си в автомата. Отново получава касов бон, който няма нужда да сканира при изход.
Паркинг билет чрез регистрационни номера
Паркинг билет чрез регистрационни номера 2
Паркинг билет чрез регистрационни номера 3
Паркинг билет тип касов бон

Касов бон

Системата с билети тип касов бон е най-използваната в страната. Клиентите получават този тип билет при бариерата за вход, заплащат при касиера или при определената за това машина и отново го сканират при бариерата за изход. Този тип системи е подходящ за клиенти, които не боравят с мобилно приложение и са по-консервативно настроени към новите технологии. Освен на автомата, такъв билет може да се получи и от касиера.

Паркинг билет тип апликация

Апликация

Системата, която използва мобилната апликация, позволява на потребителите предварително да регистрират автомобила си. Те въвеждат номера му, който е разпознат от камерите ни с вграден Image Recognition AI. Това позволява на клиентите да влязат и излязат без никакво затруднение. Заплащането за престоя става през приложението или през сканиране на баркод от машината, или касиера.

Паркинг билет тип QR код

QR код

QR кодът отново е достъпен през апликацията. Всеки потребител има специфичен QR код, който бива сканиран от устройството при бариерата. След това той отново трябва да мине през такъв процес през разплащателната машина, като има възможност това действие да бъде извършено и през четеца при касиера. Това позволява на потребители да получат безплатен престой без значение автомобила.

Паркинг билет тип лична карта

Лична карта

Нашата паркинг система от ново поколение позволява на Вашите клиенти да регистрират себе си с лична карта. Те просто трябва да поставят своят документ за самоличност на скенера при влизане през входната бариера, да платят при касиера или автомата, както и да повторят сканирането при изхода. Бариерата ще се отвори при успешно регистриране на документа. Това намалява нуждата от използване на билети и спестява на клиента излишното им съхранение.

Паркинг билет тип дебитна/кредитна карта

Кредитна/Дебитна карта

Регистрирането в системата с кредитна или дебитна карта от страна на клиента напълно спестява нуждата от преминаване през касиер или автомат за плащане. Клиентът сканира своята лична карта при вход в паркинга, а при изхода - системата автоматично изтегля пари от дебитната или кредитната карта спрямо престоя. При възникнала грешка, той може да извърши плащането при автомат или касиер.

Паркинг билет тип лицево разпознаване

Лицево разпознаване

Възможността за лицево разпознаване е една от иновациите, с които се гордеем. Тук не се регистрира автомобил, а потребител. Камерата на входа сканира биометричните данни на потребителя, а разплащането се извършва при касиера, след като потребителят отново сканира лицето си. Той трябва да направи това и при излизане от съответния паркинг, като при показана грешка, може да постави пред устройството предадения му касов бон.

Свържи се с нас

Или се обадете на +359 888 310 104.